De tabel of het tabel?

Welk lidwoord, de of het tabel? Is het de tabel of het tabel? 🤔

In het Nederlands bestaan er twee bepalende (ook wel: bepaalde) lidwoorden: de en het. De wordt gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden, het bij onzijdige woorden in het enkelvoud. Welk bepalend lidwoord hoort bij tabel?

Het antwoord is 🎉

Het antwoord is: de tabel.