De brief of het brief?

Welk lidwoord, de of het brief? Is het de brief of het brief? 🤔

In het Nederlands bestaan er twee bepalende (ook wel: bepaalde) lidwoorden: de en het. De wordt gebruikt bij mannelijke en vrouwelijke woorden en bij meervouden, het bij onzijdige woorden in het enkelvoud. Welk bepalend lidwoord hoort bij brief?

Het antwoord is 🎉

Het antwoord is: de brief.